توضیحات

This most popular educational torso features 15 parts, including torso, brain (2 parts), cut calvarium, trachea & esophagus & aorta, heart, lung (4 parts), stomach, diaphragm, liver, pancreas and spleen, intestine. Size: 26CM.

 

مشخصات فنی

عنوان مولاژ نیم تنه مرد 15 قطعه 26 سانتیمتری
عنوان XC-203 26CM Torso 15 Parts
بازگشت به مولاژ و مدل بدن
بالا