SR اکسید نقره 1.55V

SR اکسید نقره 1.55V

باتری اکسید نقره (Silver Oxide):  قطب منفی این پیل شیمیایی از جنس فلز روی (Zn) و قطب مثبت اکسید نقره می باشد ولتاژ اسمی 1.55 ولت دارد. توسط کارخانجات مختلفی تولید می شوند که از لحاظ کیفیت، میزان مقاومت در برابر نشتی (Leakage) و ظرفیت اسمی با یکدیگر متفاوت اند. بعضی کارخانجات تعدادی شماره های باتری را در ظرفیتهای مختلف تولید میکنند، بعنوان مثال شرکت (SII (Seiko Instruments Inc تولید کننده باتری برند سی زی کن (SEIZAIKEN) برای 6 شماره باتری 2 ظرفیت و برای سایز SR626SW - 377 سه ظرفیت مختلف تولید می کند که میزان ظرفیت بیشتر  همراه با مصرف بالاتر نقره و قیمت محصول بیشتر و البته بالاتر رفتن عمر باتری خواهد بود. باتری ظرفیت بالا عموما توسط کارخانجات تولید موتورساعت  سفارش داده می شوند.

نکته مهم: میزان عمر باتری به غیر از ظرفیت بالاتر تابع پارامترهای دیگری از جمله طراحی موتور، ( ثانیه داشتن، کرنوگراف و ... )،  نو یا کارکرده بودن موتور و همچنین شرایط نگهداری و بسته بندی باتری می باشد.

بالا